آخرین خبرها
خانه / دانش مسائل روز / چندنکته مفید جهت پاسخگویی به سوالات دانش مسائل روز ۹۴

چندنکته مفید جهت پاسخگویی به سوالات دانش مسائل روز ۹۴

چندنکته مفید جهت پاسخگویی به سوالات دانش مسائل روز ۹۴

یکی از درس های مهم (ضریب ۲) آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی و مدیریت شهری (کد ۱۱۴۸) درس دانش مسائل روز می‌باشد. این درس همان طور که از اسم آن مشخص است شامل مفاهیم بسیار گسترده‌ای بوده وهمچنین نیازمند توجه به آخرین اطلاعات روز نیز می باشد.

به طور کلی می توان مفاهیم درس دانش مسائل روز را به شش بخش اصلی تقسیم کرد که به ترتیب اولویت مطالعه ، معرفی می شوند:

 • اسنادوقوانین:

  اسناد بالادستی و کلان ، سندهای توسعه و چشم انداز ، قوانین مهم همچون بیکاری، کار، تامین اجتماعی ، مدیریت خدمات کشوری و … که درچند سال اخیر (همانطور که پیش بینی شده بود) شدیدا مورد توجه طراحان سوال بوده است. توجه شود در فصل ۶ کتاب این اسناد و قوانین به صورت خلاصه (اما مهمترین قسمت ها ) آورده شده است.

 

 • تعدادسوالات این بخش در کنکورهای ۷ سال اخیر:

کنکور ۸۸ :۴ سوال، کنکور ۸۹ : ۴ سوال، کنکور ۹۰ : ۴ سوال ، کنکور ۹۱: ۵ سوال

کنکور۹۲: ۳ سوال ،   کنکور۹۳: ۱۵ سوال  ،   کنکور۹۴: ۱۱ سوال

*باتوجه به اهمیت اسناد وقوانین وتوجه طراحان در چند سال اخیر مطالعه اسناد و قوانین به شدت توصیه می شود. متن کامل اسناد و قوانین در انجمن دانش مسایل روز forum.daneshmasael.com   قابل دسترسی می باشد.

 • مفاهیم پایه‌ای مدیریت:

  شامل اصول وتئوری‌های مدیریت ، رفتارسازمانی ومنابع انسانی می باشد.

این بخش که در سالهای اخیر حدود۳۰% سوالات را به خود اختصاص داده است ، از همان منابع درس تئوری‌های مدیریت ،که از دروس کنکور می باشد ،مطرح می شود. البته باید توجه کرد سوالات سالهای اخیر از این قسمت بیشتر به صورت مفهومی وکاربردی بوده است . برخی از مهمترین مفاهیم و نظریه های مدیریت که مورد توجه طراحان بوده است در فصل ۹ آورده شده است.

 • تعدادسوالات این بخش در کنکورهای ۷ سال اخیر:

کنکور ۸۸ :۹ سوال، کنکور ۸۹ : ۴ سوال، کنکور ۹۰ : ۱۵ سوال ،کنکور ۹۱: ۵ سوال

کنکور۹۲: ۱۳ سوال     کنکور۹۳: ۷ سوال  ،   کنکور۹۴: ۷ سوال

 • مفاهیم جدید مدیریت:

  شامل مفاهیم بازاریابی، استراتژی، تولید وعملیات ، مدیریت پروژه و کیفیت است.

باتوجه به سرعت تحولات وپیشرفت های حاصله وتغییر نوع نگرش مدیریتی درکشور ، درسالهای اخیر شاهد ورود برخی مفاهم جدید مدیریتی که دربالا ذکر شده است به سوالات این درس درکنکوربوده ایم. البته همانطور که نام این درس دانش مسائل روز در زمینه مسائل تولیدی ،عمرانی، خدماتی و توزیعی می باشد خود بیان کننده هدف طراحان این رشته که تربیت مدیران اجرایی با دانش کامل در زمینه مدیریت استراتژیک، فنون بازاریابی، مدیریت پروژه و همچنین آشنایی وکاربرد مفاهیم تولید وعملیات و کیفیت و استانداردها می باشد، می شویم. این مفاهم خود بسیار مفصل و هرکدام یک درس برای کنکور مجموعه مدیریت می باشند که البته دراینجا کلیات و مفاهیم عمده آنها مورد نظر می باشد، که سعی شده است در همین کتاب باتوجه به آخرین ویرایش آنها درفصول ۷ و۸ آورده شود.

 • تعدادسوالات این بخش در کنکورهای ۷ سال اخیر:

مفاهیم بازاریابی واستراتژی

کنکور ۸۸ :۰ سوال، کنکور ۸۹ : ۲ سوال، کنکور ۹۰ : ۲ سوال ، کنکور ۹۱: ۴ سوال

کنکور۹۲: ۴ سوال     کنکور۹۳: ۱ سوال  ،   کنکور۹۴: ۲ سوال

مفاهیم تولید،کیفیت،پروژه وسایر مباحث:

کنکور ۸۸ :۵ سوال، کنکور ۸۹ : ۴ سوال، کنکور ۹۰ : ۳ سوال ، کنکور ۹۱: ۲ سوال

کنکور۹۲: ۲ سوال     کنکور۹۳: ۳ سوال  ،   کنکور۹۴: ۲ سوال

 • کشور ایران: شامل مفاهیم مرتبط با ایران و ساختار نظام و نهادها وسازمانهای کشور که باتوجه به آخرین تغییرات و ساختار به روزرسانی شده است و در فصل ۵ آورده شده است.

 • تعدادسوالات این بخش در کنکورهای ۶سال اخیر:

نگاهی به ایران:

کنکور ۸۸ :۲ سوال، کنکور ۸۹ : ۹ سوال، کنکور ۹۰ : ۱ سوال ، کنکور ۹۱: ۰ سوال

کنکور۹۲: ۰ سوال     کنکور۹۳: ۳ سوال  ،   کنکور۹۴: ۲ سوال

 • مفاهیم و اطلاعات کاربردی مدیریتی: شامل مدیریت مالی و حسابداری، مفاهیم اقتصاد، قراردادهای بین‌الملل و سازمان ونهادهای بین‌المللی می‌باشد.

در تمامی سالها ازاین بخش سوالاتی مطرح می شود چرا که این اعتقاد وجود دارد که یک مدیر اجرایی باید با این مفاهیم آشنا باشد. لازم به ذکر است هرکدام از این مفاهیم بسیار گسترده و خود شامل چندین کتاب می شود اما معمولا سوالات درحد آشنایی و اطلاعات کلی می باشد که در فصول ۱تا ۴ کتاب آمده است. البته اگر در قسمتی احساس ضعف و مشکل کردید و یا اطلاعات بیشتری خواستید میتوانید باتوجه به منابع معرفی شده درپایان کتاب اطلاعات خود را افزایش دهید.

 • تعدادسوالات این بخش در کنکورهای ۷ سال اخیر:

مفاهیم حسابداری ومدیریت مالی

کنکور ۸۸ :۴ سوال، کنکور ۸۹ : ۱ سوال، کنکور ۹۰ : ۱ سوال ، کنکور ۹۱: ۵ سوال

کنکور۹۲: ۳ سوال     کنکور۹۳: ۱ سوال  ،   کنکور۹۴: ۰ سوال

مفاهیم اقتصاد

کنکور ۸۸ :۶ سوال، کنکور ۸۹ : ۲ سوال، کنکور ۹۰ : ۳ سوال ، کنکور ۹۱: ۴ سوال

کنکور۹۲: ۲ سوال     کنکور۹۳: ۰ سوال  ،   کنکور۹۴: ۱ سوال

اصطلاحات ومعلومات تجاری وبازرگانی

کنکور ۸۸ :۰ سوال، کنکور ۸۹ : ۲ سوال، کنکور ۹۰ : ۱ سوال ، کنکور ۹۱: ۱ سوال

کنکور۹۲: ۳ سوال     کنکور۹۳: ۰ سوال  ،   کنکور۹۴: ۰ سوال

سازمانها ونهادهای بین المللی

کنکور ۸۸ :۰ سوال، کنکور ۸۹ : ۲ سوال، کنکور ۹۰ : ۰ سوال ، کنکور ۹۱: ۴ سوال

کنکور۹۲: ۰ سوال     کنکور۹۳: ۰ سوال  ،   کنکور۹۴: ۰ سوال

 

 

 • اطلاعات واخبار روز :

  شامل آخرین اخبار ایران ، قوانین جدید، شاخص ها و اعداد و ارقام می‌باشد.

آن‌چه آمادگی برای آزمون این درس را مشکل می‌سازد، ماهیت متغیر و پویای قسمت مربوط به اطلاعات واخبار و آمار روز بوده که در هر سال بخشی از سوالات را به خود اختصاص میدهد. البته میزان سوالات این قسمت هر سال تغییر کرده و گاه ۳۰% سوالات و گاه شاید فقط ۲-۳ سوال از این قسمت مطرح شود.هدف از این بخش این بوده است که مدیران اجرایی همواره باید به آخرین تحولات اقتصادی وعمرانی توجه لازم را داشته و اصطلاحا به روز باشند. که برخی از آخرین خبرها و اطلاعات همچون قانون بودجه و شاخص های کشور را در ضیمه اطلاعاتی انتهای کتاب مشاهده می شود. اما لازم است داوطلبان عزیز بامطالعه روزانه روزنامه های اقتصادی و شنیدن اخبار روز از آخرین اطلاعات شاخص ها وآمارها مطلع شوند.

البته درجهت سهولت دسترسی شما عزیزان ورفع این دغدغه همیشگی داوطلبان میتوانید با مراجعه به سایت مرجع تخصصی دانش مسائل روز www.daneshmasael.com آخرین اطلاعات کاربردی و آماری وگزارش ها وشاخص های اقتصادی وهمچنین متن کامل اسناد وقوانین را مطالعه نمایید.

 

اشراقی و بهروز

جوابی بنویسید