آخرین خبرها
خانه / اخبار / پاسخنامه سوالات دانش مسایل روز کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،شهری سال ۹۵

پاسخنامه سوالات دانش مسایل روز کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،شهری سال ۹۵

پاسخنامه سوالات دانش مسایل روز

کنکور کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،شهری 
سال ۹۵

توجه شود پاسخ ها براساس دفترچه ای که روی سایت موجود می باشد یعنی دفترچه اول با کد A267  می باشد.

توجه شود که این پاسخ براساس نظر شخصی می باشد ومطمئنا ملاک نهایی کلید سازمان سنجش می باشد.

تحلیل کنکور دانش مسایل روز کنکور اجرایی سال ۹۵: به جرات می توان سوالات دانش مسایل امسال را آسان ترین و روان ترین سوالات کنکور ۱۰ سال اخیر دانست. کسانی که کتاب را خوانده بودند و بخصوص بر قوانینی که تاکید شده بود مطالعه داشتند به راحتی ۷۰-۸۰ درصد می شدند. سوالات مدیریتی هم بسیار خوب بود و فقط ۳سال از مبحث کارآفرینی که با کمی جهت گیری طرح شده بود. 

ضمن اینکه قانون های تجارت الکترونیکی و توسعه کسب و کار که  جدید بر روی سایت دانش مسایل قرار دادیم هم مورد سوال بسیار قرار گرفته بود.

انشاالله که سالهای آتی هم بتوایم درخدمت داوطلبان باشیم.

 

 امیرحسام بهروز

دانش مسایل روز کنکور۹۵ بودجه بندی توضیح

ارجاع کتاب

سوال پاسخ
۷۱ ۳ نگاهی به ایران-سازمانها فصل ۵
۷۲ ۴ اسناد وقوانین فصل ۶
۷۳ ۲ ایران فصل ۵
۷۴ ۳ سازمانها ونهادها فصل۴

گات

توجه شود اشاره به (موافقت بین المللی..)یعنی گات است و نباید با WTO که سازمان است اشتباه گرفته شود

۷۵ ۲ مدیریتی فصل۹
۷۶ ۱ مدیریتی فصل ۹
۷۷ ۳ استراتژی فصل ۷
۷۸ ۲ مدیریتی فصل ۹
۷۹ ۴ مدیریتی فصل ۹
۸۰ ۴ مدیریت پروژه فصل ۸
۸۱ ۳ تکمیلی فصل ۸
۸۲ ۱ کارآفرینی فصل۸
۸۳ ۳ کارآفرینی فصل۸
۸۴ ۲ کارآفرینی فصل۸
۸۵ ۱ اصطلاحات تجاری فصل۳
۸۶ ۲ اسنادو قوانین فصل۶
۸۷ ۱ بودجه ریزی فصل۶
۸۸ ۴ بازاریابی فصل۷
۸۹ ۱ بازاریابی فصل۷
۹۰ ۴ قانون تجارت فصل۶
۹۱ ۱ قانون تجارت فصل۶
۹۲ ۴ قانون کار فصل۶
۹۳ ۱ قانون تجارت الکترونیک فصل۶
۹۴ ۲ قانون بهبود کسب و کار فصل۶
۹۵ ۴ قانون بهبود کسب وکار فصل۶

danesh95-www.daneshmasael_Page_1 danesh95-www.daneshmasael_Page_2

دانلود دفترچه کنکور کارشناسی ارشد مجموعه مدیریت اجرایی ۹۵

 

جوابی بنویسید