آخرین خبرها
خانه / اسناد وقوانين / کلیات طرح واگذاری سهام عدالت

کلیات طرح واگذاری سهام عدالت

کلیات طرح واگذاری سهام عدالت

 

تعریف طرح : منظور از سهام عدالت ، فروش تسهیلاتی بخشی از سهام شرکتهای دولتی معین ، به اقشار پایین درآمدی جامعه به منظور تعمیم نسبی عدالت اقتصادی است .

 

اهداف طرح :

–          توزیع متعادل ثروت ملی و گسترش مالکیت در سطح عموم ، به منظور تأمین عدالت اجتماعی .

–          متکی به خود نمودن خانواده های نیازمند و کاهش وابستگی آنان به کمکهای دولت از طریق نهادهای حمایتی.

–          ایجاد درآمد دراز مدت برای خانواده های کم درآمد .

–          تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری منجر به بهبود درآمد خانوارها .

–          کاهش اندازه بخش دولتی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشور از طریق واگذاری سهام شرکت های دولتی .

–          ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع اقتصادی ، انسانی و فناوری .

–          افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و شتاب بخشیدن به رشد آن .

–          افزایش سطح عمومی اشتغال .

–          کاستن از بار مسئولیت ومدیریت دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی .

–          کار آمد ترکردن دولت در عرصه وظایف حاکمیتی .

 

ارکان طرح :

الف – مجلس شورای اسلامی .

ب – هیأت وزیران

پ – ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت ، با عضویت :

رئیس جمهور ( رئیس ستاد ) ،وزیر امور اقتصادی و دارایی ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزیر کشور ، وزیر صنایع و معادن ، وزیر تعاون ، وزیر جهاد کشاورزی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، وزیر دادگستری ، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ، فرمانده نیروی مقاومت بسیج ، سرپرست کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، رئیس سازمان بهزیستی کشور ، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور ، رئییس سازمان ثبت احوال کشور ، رئیس سازمان خصوصی سازی ( دبیر ستاد) (۱)

توضیح اینکه شش عضو آخر بدون حق رأی در جلسه شرکت می کنند . (۲)

اختیارات ستاد مرکزی عبارتند از :

–         واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده ۱۴ قانون برنامه سوم ؛ تنفیذی در ماده ۹ قانون برنامه چهارم .

–         تعیین اولویت مشمولان طرح

–         تعیین اولویت استانها

–          تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم

–          تعیین وظایف ستادهای استانی و نظارت بر عملکرد آنها

–     انجام هر گونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب آئین نامه شماره ۱۰۴۱۵۹/ت ۳۶۲۵۴ ﻫ مورخ ۲۸/۸/۸۵ مصوب هیأت وزیران (۳)

 

ت – دبیرخانه ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت (سازمان خصوصی سازی)که اهم وظایف آن عبارت است از :

–     گردآوری آمار مشمولان دریافت سهام عدالت هر مرحله از سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها و ارسال فرم های جمع آوری اطلاعات مشمولان .

–     برگزاری جلسات توجیهی برای نمایندگان سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استانها قبل از توزیع فرم ها ی هر مرحله و تبیین نقش نمایندگان استانها .

–          تبیین دستورالعملها و مستندات مربوط به نمایندگان استانها ، پاسخگویی به پرسشها و رفع اشکالات آنان

–          ایجاد وحدت رویه در عملیات توزیع ، تکمیل و جمع آوری فرم های اطلاعات

–          تحویل بسته های فرم های جمع آوری اطلاعات به نمایندگان استان ها و تنظیم صورتجلسه تحویل و ارئه یک نسخه آن به نمایندگان استان .

–          برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر لازم جهت تحویل به موقع فرم های تکمیل شده با رعایت زمان بندی ابلاغ شده از سوی ستاد مرکزی

–          کنترل آماری فرم های دریافتی و تحویل شده و رفع مغایرتهای احتمالی

–          تنظیم صورتجلسه تحویل فرم های تکمیل شده و ارائه یک نسخه آن به استان

 

ث : شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، با عضویت :

رئیس جمهور ، یا معاون اول وی به عنوان رئیس شورا ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ( دبیر شورا ) ، وزیر تعاون ، وزیر وزارتخانه ذیربط ، وزیر دادگستری ، وزیر اطلاعات ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دادستان کل کشور ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور ، رئیس دیوان محاسبات کشور ، سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، رئیس اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، سه نفر خبره (۴)

ج : هیأت واگذاری ، با عضویت :

وزیر امور اقتصادی و دارایی ( رئیس ) ، وزیر دادگستری ، دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( بدون حق رأی ) ، وزیر وزارتخانه ذیربط ( بدون حق رأی ). (۵)

چ : وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

ح : وزارت تعاون

خ : ستادهای استانی ، با عضویت :

استاندار (رئیس ستاد ) ، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان (دبیر ستاد )، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ، رئیس سازمان صنایع و معادن استان ، مدیرکل تعاون استان ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ، رئیس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه ای استان ، رئیس کل دادگستری استان ، یکی از نمایندگی های وزارت رفاه و تامین اجتماعی استان (به انتخاب وزیر ذیربط) ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان ، رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران استان ، فرمانده منطقه مقاومت بسیج استان ، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ، مدیرکل بهزیستی استان ، مدیرکل ثبت احوال استان ، مسئول دبیرخانه مناطق محروم استان . (۶)

 

مشمولان طرح :

مشمولان طرح عبارتند از ۶ دهک جمعیتی کشور (۴۲۰۰۰۰۰۰ نفر) از دارندگان پایین ترین درآمدها به بالا که صاحبان مشاغل مندرج در جدول زیر تا کنون به عنوان مشمولان طرح شناخته شده اند .

 

 

 

 

سهام عدالت

 

تصویب نامه هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت تعاون وزارت کشور وزارت رفاه و تأمین اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران کمیته امداد خمینی (ره ) سازمان بهزیستی کشور وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۸/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۳۱۱۶۸ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ( ۹) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع سهام عدالت

ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می روند:

۱-       قانون برنامه چهارم قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۸۳٫

۲-    ستاد مرکزی : ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت که با هدف برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برفرآیند و اگذاری سهام عدالت به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد.

۳-    ستاد های استانی : ستادهای استانی توزیع سهام عدالت که در محدوده یک استان به ریاست استاندارتشکیل
می گردد و در چار چوب اختیارات محول شده از طرف ستاد مرکزی برفرآیند توزیع سهام در استان نظارت می کند.

۴-    مشمولین طرح : افرادی که از نظر طبقه بندی درآمدی جزو دو دهک پایین درآمدی محسوب می شوند و بنا بر تشخیص ستاد مرکزی واجد اولویت دریافت سهام عدالت هستند

۵-    شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی : شرکتهای تعاونی در هر شهرستان که اعضای آنها همان مشمولین طرح توزیع سهام عدالت در شهرستان مربوط هستند.

۶-    سهام عدالت : سهام شرکت واسط ( شرکت کارگزاری سهام عدالت ) که به شرکتهای سرمایه گذاری استانی
( سهامی خاص) واگذار می شود.

۷-    شرکت سرمایه گذاری استانی ( سهامی خاص ):شرکت سرمایه گذاری ( سهامی خاص ) که در هر استان توسط شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی تشکیل می شود.

۸-    شرکت واسط: شرکت کارگزاری سهام عدالت که نقش آن تبدیل سبد انواع سهام واگذار شده به یک سهم واحد و سپس واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی و انجام دیگر کارهای اجرایی مرتبط با واگذاری سهام عدالت است .

ماده ۲- وزارت امور اقتصادی ودارائی مشمول اجرای بند «ز» ماده ( ۷) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود و اعمال حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی ( به استثنای شرکتهایی که ریاست مجمع عمومی آن با رئیس جمهوری است ) از طریق وزارتخانه یاد شده اعمال می شود.

ماده ۳- وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بند «ج» سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مربوط به اصل چهل و چهار قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از تشکیل شرکت واسط نسبت به واگذاری سهام قابل واگذاری دولتی ومتعلق به دولت به شرکت واسط اقدام نماید و متعاقباً نسبت به واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی ( سهامی خاص ) به نسبت مشمولین سهام عدالت اقدام نماید.

ماده ۴- اعضای ستاد مرکزی عبارتند از :

الف- رئیس جمهور

ب – وزیر امور اقتصادی ودارائی

ج- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

د- وزیر کشور

هـ – وزیر صنایع و معادن

و- وزیر تعاون

ز- وزیر جهاد کشاورزی

ح – وزیر کار وامور اجتماعی

ط- وزیر دادگستری

ی- وزیر رفاه و تأمین اجتماعی

ک – رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

ل – وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

م – فرمانده نیروی مقاومت بسیج

ن- سرپرست کمیته امداد امام خمینی ( ره )

س – رئیس سازمان بهزیستی کشور

ع- رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور

ف- رئیس سازمان ثبت احوال کشور

ص- رئیس سازمان خصوصی سازی

ماده ۵- اختیارات ستاد مرکزی به شرح زیر است :

الف – واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده ( ۱۴) قانون برنامه سوم ، تنفیذی درماده ( ۹) قانون برنامه چهارم .

ب – تعیین اولویت مشمولین طرح

ح – تعیین اولویت استانها

د – تصویب ضوابط اجرایی و دستورالعملهای لازم.

هـ- تعییین وظایف ستادهای استانی و نظارت برعملکرد آنها

و- انجام هرگونه اقدامات اجرایی دیگر برای توزیع سهام عدالت در چارچوب این آیین نامه

تبصره۱- کلیه اختیارات هیأت وزیران در ارتباط با ماده (۱۴) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده ( ۹) قانون برنامه چهارم توسعه ، به وزیران عضو ستاد مرکزی موضوع ماده ( ۴) این تصویب نامه واگذار می شود . ملاک تصمیم گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو ستاد یاد شده می باشد ومصوبات مزبور در صورت تأیید رئیس جمهور، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل صدور می باشد.

تبصره ۲- جلسات ستاد مرکزی به ریاست رئیس جمهور برگزار می گردد . در غیاب رئیس جمهور ، معاون اول رئیس جمهور به عنوان نایب رئیس ، جلسات را اداره می نماید.

تبصره ۳- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج ، سرپرست کمیته امداد امام خمینی ( ره ) ، رئیس سازمان بهزیستی کشور، رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور، رئیس سازمان ثبت احوال کشور و رئیس سازمان خصوصی سازی بدون حق رای در جلسه شرکت می نمایند.

تبصره ۴- رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان دبیر ستاد مرکزی تعیین می شود.

ماده ۶- اعضای ستاد استان متناظربا اعضای ستاد مرکزی در سطح استان تعیین می شود.( به استثنای سازمان
خصوصی سازی ) .

تبصره ۱- استاندار به عنوان مقام متناظر رئیس جمهور در استان خواهد بود و جلسات ستاد استان به ریاست استاندار تشکیل می شود.

تبصره ۲- اعضای ستاد استان که دارای حق رای هستند متناظر با ستاد مرکزی تعیین می شوند.

تبصره ۳- رئیس سازمان امور اقتصادی ودارایی استان به عنوان دبیر ستاد استان تعیین می شوند.

ماده ۷- ستاد مرکزی موظف است حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۵ برنامه توزیع مرحله اول سهام عدالت در کلیه استانهای کشور را اجرا نماید.

ماده ۸- میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به شرکت واسط متناسب با امکانات دولت تعیین می شود . همچنین میزان واگذاری سهام شرکت واسط به شرکتهای سرمایه گذاری استانی متناسب با تعداد اعضای شرکتهای تعاونی عدالت شهرستانی مربوط تعیین می شود.

ماده ۹- حداکثر افراد مورد احتساب در یک خانوار برای توزیع سهام عدالت ( ۵) نفر است . در صورتی که تعدادخانوار بیش از ( ۵) نفر باشند ، سهام تخصیصی بین همه اعضای خانوار توزیع خواهد شد و از این بابت سهام اضافه تعلق نخواهد گرفت.هر یک از افراد خانوارهای بیش از (۵) نفر ، یک عضو مستقل در تعاونی عدالت شهرستانی محسوب می شوند ( حتی با میزان سهام کمتر ) ، میزان برخورداری این نوع اعضا از سود تعاونی مناسب با میزان سهام آنها خواهد بود.

ماده ۱۰- نحوه قیمت گذاری سهام شرکتهای مشمول این آیین نامه در خصوص شرکتهای عضو بورس، مطابق قیمت تابلو بورس و عرف حاکم بر عرضه و تقاضای بازار و درخصوص شرکتهای غیر بورسی مطابق ایین نامه اجرایی بند «و» ماده ( ۱۴) قانون برنامه سوم توسعه ، تنفیذی در ماده (۹)قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

ماده ۱۱- سازمان خصوصی سازی به قائم مقامی سهامداران دولتی موظف است با انعقاد قراردادی با شرکت واسط و شرکتهای سرمایه گذاری استانی ( سهامی خاص ) که ضمانت اجرایی لازم در آن پیش بینی شده باشد پس از طی دوره تقسیط که حداکثر (۱۰) سال است ، متناسب با میزان سود دریافتی از شرکت واسط و بلافاصله پس از آن نسبت به تسویه حساب اقساط سهام واگذاری اقدام کند . بهای سهام موضوع این ماده شامل پنجاه درصد ( ۵۰ %) تخفیف می باشد و اقساط شامل احتساب سودفروش اقساطی نخواهد بود.

ماده ۱۲- به منظور حفظ و تداوم فعالیت بنگاههایی که بخشی از سهام آنها واگذار می شود هیأت عالی واگذاری موضوع ماده (۱۳) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده ( ۹) قانون برنامه چهارم از طریق نظارت وکنترل برفرآیند واگذاری تدابیری اتخاذ می نماید که حداکثر بیست درصد ( ۲۰ %) سهام هر شرکت خارج از صدر اصل ( ۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت بلوک واگذار گردد. سهام یاد شده ( بیست درصد) درشرکتهای صدر اصل ( ۴۴) قانون اساسی در اختیار دولت باقی خواهد ماند.

ماده ۱۳- این آیین نامه از تاریخ تصویب لازم الااجرا بوده و جایگزین آیین نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزیع  سهام عدالت ، موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۶۸۳/ ت ۳۴۴۸۴ هـ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۴ می گردد . وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است هر سه ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای آن را به هیأت وزیران ارایه نماید.

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

 

 

 

جوابی بنویسید