آخرین خبرها
خانه / دانش مسائل روز / بودجه بندی فصلی دانش مسایل روز کنکورمدیریت اجرایی سراسری سال ۹۴

بودجه بندی فصلی دانش مسایل روز کنکورمدیریت اجرایی سراسری سال ۹۴

بودجه بندی فصلی دانش مسایل روز کنکورمدیریت اجرایی سراسری سال ۹۴

 

تعداد سوال  
۰ فصل اول
۱ فصل دوم
۰ فصل سوم
۰ فصل چهارم
۲ فصل پنجم
۱۱ فصل ششم
۲ فصل هفتم
۲ فصل هشتم
۷ فصل نهم
   

 

جوابی بنویسید