آخرین خبرها
خانه / دانش مسائل روز / بودجه بندی سوالات دانش مسایل روز کنکور مدیریت اجرایی ۹۴ برحسب فصول کتاب دانش مسایل روز

بودجه بندی سوالات دانش مسایل روز کنکور مدیریت اجرایی ۹۴ برحسب فصول کتاب دانش مسایل روز

بودجه بندی سوالات دانش مسایل روز کنکور مدیریت اجرایی ۹۴ برحسب فصول کتاب دانش مسایل روز

 

موضوع سوال موضوع فصل سوال
مدیریتی ۹ ۱
مدیریتی ۹ ۲
مدیریتی ۹ ۳
مدیریتی ۹ ۴
سیستم های اطلاعات مدیریت ۸ ۵
مدیریت استراتژیک ۷ ۶
بازاریابی ۷ ۷
مدریت تولید وبهره وری ۸ ۸
قانون مدیریت خدمات کشوری ۶ ۹
قانون محاسبات ۶ ۱۰
بودجه ریزی ۶ ۱۱
قانون مدیریت خدمات کشوری ۶ ۱۲
منابع انسانی ۹ ۱۳
قانون مدیریت خدمات کشوری ۶ ۱۴
قانون مدیریت خدمات کشوری ۶ ۱۵
قانون مدیریت خدمات کشوری ۶ ۱۶
قانون کار ۶ ۱۷
قانون مرکز آمار ایران

 

۶ ۱۸
سازمانهای ایران ۵ ۱۹
قانون کار ۶ ۲۰
مدیریتی ۹ ۲۱
سیاست‌ های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی ۶ ۲۲
مدیریتی ۹ ۲۳
آمار ونگاهی به ایران ۵ ۲۴
اقتصاد ۲ ۲۵
     

جوابی بنویسید