آخرین خبرها
خانه / دانش مسائل روز / بودجه بندی سوالات دانش مسایل روز ۹۳برحسب موضوع

بودجه بندی سوالات دانش مسایل روز ۹۳برحسب موضوع

 

بودجه بندی سوالات دانش مسایل روز ۹۳ برحسب موضوع و سرفصل

مالی

۱

قانون بیمه

۱

مدیریت

۷

کارآفرینی

۲

بازاریابی

۱

نظام مالیاتی

۱

قانون بیمه

۱

بودجه

۱

ایران

۳

قانون اساسی

۲

قانون نظام اداری

۳

قانون خدمات کشوری

۴

قانون کار

۲

دولت الکترونیک

۱

 

 

جوابی بنویسید