آخرین خبرها
خانه / دانش مسائل روز / بودجه بندی سوالات دانش مسائل روز کنکور۸۸-۹۳

بودجه بندی سوالات دانش مسائل روز کنکور۸۸-۹۳

 

بودجه بندی سوالات دانش مسائل روز کنکور۸۸-۹۳

  

 یکی از موارد آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی و مدیریت شهری (کد ۱۱۴۸) درس دانش مسائل روز می‌باشد. این درس همان طور که از اسم آن مشخص است  شامل مفاهیم بسیار گسترده‌ای بوده وهمچنین نیازمند توجه به آخرین اطلاعات روز نیز می باشد.

 

به طور کلی می توان  مفاهیم درس دانش مسائل روز را  به پنج  بخش اصلی تقسیم کرد:

 

·        مفاهیم پایه‌ای مدیریت:تعدادسوالات این بخش در کنکورهای ۶سال اخیر:

 

کنکور ۸۸ :۹ سوال، کنکور ۸۹ : ۴ سوال، کنکور ۹۰ : ۱۵ سوال وکنکور ۹۱: ۵ سوال از این قسمت مطرح شده است.

 

کنکور۹۲: ۱۳ سوال    کنکور۹۳:  ۷  سوال

 

·        مفاهیم و اطلاعات کاربردی مدیریتی

 

تعدادسوالات این بخش در کنکورهای ۶سال اخیر:

مفاهیم حسابداری ومدیریت مالی

کنکور ۸۸ :۴ سوال، کنکور ۸۹ : ۱ سوال، کنکور ۹۰ : ۱ سوال وکنکور ۹۱:  ۵ سوال از این قسمت مطرح شده است.

کنکور۹۲: ۳ سوال    کنکور۹۳: ۱ سوال

 

مفاهیم اقتصاد

 

کنکور ۸۸ :۶ سوال، کنکور ۸۹ : ۲ سوال، کنکور ۹۰ : ۳ سوال وکنکور ۹۱: ۴ سوال از این قسمت مطرح شده است.

کنکور۹۲: ۲ سوال    کنکور۹۳: ۰ سوال

 

اصطلاحات ومعلومات تجاری وبازرگانی

 

کنکور ۸۸ :۰ سوال، کنکور ۸۹ : ۲ سوال، کنکور ۹۰ : ۱ سوال وکنکور ۹۱: ۱ سوال از این قسمت مطرح شده است.

کنکور۹۲: ۳ سوال    کنکور۹۳: ۰ سوال

 

سازمانها ونهادهای بین المللی

 

کنکور ۸۸ :۰ سوال، کنکور ۸۹ : ۲ سوال، کنکور ۹۰ : ۰ سوال وکنکور ۹۱: ۴ سوال از این قسمت مطرح شده است

کنکور۹۲: ۰ سوال    کنکور۹۳: ۰ سوال

 

 

·        مفاهیم جدید مدیریت: شامل مفاهیم بازاریابی، استراتژی، تولید وعملیات ، مدیریت پروژه  و کیفیت است.

تعدادسوالات این بخش در کنکورهای ۶سال اخیر:

مفاهیم بازاریابی واستراتژی

کنکور ۸۸ :۰ سوال، کنکور ۸۹ : ۲ سوال، کنکور ۹۰ : ۲ سوال وکنکور ۹۱: ۴ سوال از این قسمت مطرح شده است

کنکور۹۲: ۴ سوال    کنکور۹۳: ۱ سوال

 

مفاهیم تولید،کیفیت،پروژه وسایر مباحث:

 

کنکور ۸۸ :۵ سوال، کنکور ۸۹ : ۴ سوال، کنکور ۹۰ : ۳ سوال وکنکور ۹۱: ۲ سوال از این قسمت مطرح شده است

کنکور۹۲: ۲ سوال    کنکور۹۳: ۳ سوال

 

 

·        کشور ایران:  تعدادسوالات این بخش در کنکورهای ۴سال اخیر:

 

نگاهی به ایران:

 

کنکور ۸۸ :۲ سوال، کنکور ۸۹ : ۹ سوال، کنکور ۹۰ : ۱ سوال وکنکور ۹۱: ۰ سوال از این قسمت مطرح شده است

کنکور۹۲: ۰ سوال    کنکور۹۳: ۳ سوال

 

اسنادوقوانین:

 

کنکور ۸۸ :۴ سوال، کنکور ۸۹ : ۴ سوال، کنکور ۹۰ : ۴ سوال وکنکور ۹۱: ۵ سوال از این قسمت مطرح شده است

کنکور۹۲: ۳ سوال    کنکور۹۳: ۱۵ سوال

 

 

·        اطلاعات واخبار روز :

 

کنکور۹۲: ۰ سوال    کنکور۹۳: ۰ سوال

 

 

 

جوابی بنویسید