آخرین خبرها
خانه / دانش مسائل روز / بودجه بندی دانش مسایل روز ۹۳ برحسب فصول کتاب دانش مسایل روز

بودجه بندی دانش مسایل روز ۹۳ برحسب فصول کتاب دانش مسایل روز

 

بودجه بندی سوالات کنکور مدیریت اجرایی سال ۹۳ برحسب فصول کتاب دانش مسایل روز

 

بودجه بندی سوالات کنکور۹۳

سوال

موضوع

شماره فصل

سوال

موضوع

شماره فصل

سوال

موضوع

شماره فصل

۱

مالی

۱

۱۱

مدیریت

۹

۲۱

قانون خدمات کشوری

۶

۲

قانون بیمه

۶

۱۲

مدیریت

۹

۲۲

ایران

۵

۳

مدیریت

۹

۱۳

مدیریت

۹

۲۳

قانون خدمات کشوری

۶

۴

مدیریت

۹

۱۴

کارآفرینی

۸

۲۴

قانون خدمات کشوری

۶

۵

کارآفرینی

۸

۱۵

مدیریت

۹

۲۵

قانون کار

۶

۶

مدیریت

۹

۱۶

ایران

۵

۲۶

قانون کار

۶

۷

بازاریابی

۷

۱۷

ایران

۵

۲۷

قانون نظام اداری

۶

۸

نظام مالیاتی

۶

۱۸

قانون اساسی

۶

۲۸

قانون اساسی

۶

۹

قانون بیمه

۶

۱۹

قانون نظام اداری

۶

۲۹

قانون نظام اداری

۶

۱۰

بودجه-مالی

۱

۲۰

قانون خدمات کشوری

۶

۳۰

دولت الکترونیک

۸

 

جوابی بنویسید