آخرین خبرها
خانه / دانش مسائل روز / بودجه بندی دانش مسایل روز آزمونهای پژوهش براساس کتاب

بودجه بندی دانش مسایل روز آزمونهای پژوهش براساس کتاب

 

بودجه بندی دانش مسایل روز

 

آزمونهای موسسه پژوهش

 

براساس کتاب دانش مسایل روز- اشراقی و بهروز نگاه دانش

 

 

کلیک کنید:دانلود فایل بودجه بندی درس دانش مسایل روز آزمونهای پژوهش

 

 

منبع

مبحث

تقسیم بندی

کل فصل اول

صفحات ۱۱تا ۴۸

حسابداری و مدیریت مالی

 

 

 

 

 

۲۵٪ اول

فصل هشتم

صفحات ۴۸۳ تا ۴۸۹

مفاهیم و سیستم های مدیریت تولید

فصل ششم

صفحات ۳۸۵ تا ۳۹۳

اسناد و قوانین بودجه

فصل ششم

صفحات ۴۲۲ تا ۴۳۸

طرح تحول اقتصادی  هدفمندی یارانه ها قوانین پولی و بانکی کشور

کتابهای مدیریت و سازمان دکتر الوانی و رضاییان

+ فصل ۹ کتاب دانش مسایل

مبانی مدیریت و سازمان

سایت دانش مسایل روز

www.daneshmasael.com

و انجمن دانش مسایل روز

اخبار و اطلاعات روز

کل فصل دوم

صفحات ۴۹ تا ۱۶۰

اقتصاد خرد و کلان

 

 

 

 

 

۲۵٪ دوم

فصل هشتم

صفحات ۴۸۹ تا ۴۹۷

مفاهیم مدیریت کیفیت

فصل ششم

صفحات ۴۰۱ تا ۴۰۹

صفحات ۴۱۸ تا ۴۲۲

قوانین کار، بیکاری و بیمه اجتماعی

 

کتابهای رفتارسازمانی  رضاییان ورابینز

+ فصل ۹ کتاب دانش مسایل

مبانی رفتار سازمانی

 

سایت دانش مسایل روز

www.daneshmasael.com

و انجمن دانش مسایل روز

اخبار و اطلاعات روز

کل فصل سوم

صفحات ۱۷۱ تا ۲۰۸

اصطلاحات و معلومات عمومی بازرگانی و تجاری

– انواع قراردادهای بین المللی

– قوانین واردات و صادرات

 

 

 

 

 

 

 

۲۵٪ سوم

فصل ششم

صفحات ۴۱۰ تا ۴۱۷

حقوق تجارت

کل فصل چهارم

صفحات ۲۱۳ تا ۲۳۸

سازمان های بین المللی

فصل هشتم

صفحات۴۹۷ تا ۵۰۰

مفاهیم مدیریت پروؤه

 

فصل ششم

صفحات۳۹۳ تا ۴۰۱

قوانین بورس و بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی

کتابهای تجزیه و تحلیل  رضاییان (۵فصل اول)

+ فصل ۹ کتاب دانش مسایل

تجزیه و تحلیل سیستم ها

فصل هشتم

صفحات ۵۰۱ تا ۵۰۵

سیستم های اطلاعاتی(MIS)

 

سایت دانش مسایل روز

www.daneshmasael.com

و انجمن دانش مسایل روز

اخبار و اطلاعات روز

کل فصل پنجم

صفحات ۲۴۱ تا ۳۵۸

ساختار حکومتی

 

 

 

 

 

 

۲۵٪ چهارم

فصل  هفتم

صفحات ۴۳۷ تا ۴۶۰

مفاهیم مدیریت بازاریابی

فصل پنجم

صفحات ۳۶۱ تا ۳۸۵

قانون اساسی سندهای توسعه سند چشم انداز

کتاب منابع انسانی سعادت

+ فصل ۹ کتاب دانش مسایل

مدیریت منابع انسانی

سایت دانش مسایل روز

www.daneshmasael.com

و انجمن دانش مسایل روز

اخبار و اطلاعات روز

سایر مفاهیم دانش مسائل روز

فصل هفتم

صفحات ۴۶۰ تا ۴۷۳

مفاهیم مدیریت استراتژیک

 

 

مباحث جامانده

(داوطلبان بخوانند)

سایت دانش مسایل روز

www.daneshmasael.com

و انجمن دانش مسایل روز

قانون خدمات مدیریت کشوری

 

سایت دانش مسایل روز

www.daneshmasael.com

و انجمن دانش مسایل روز

سیاست های نظام اداری

سایت دانش مسایل روز

www.daneshmasael.com

و انجمن دانش مسایل روز

قانون نظام مالیاتی

فصل هشتم

کارآفرینی

فصل هشتم

مدیریت تکنولوژی

 

 

 

 

اطلاعات و اخبار روز اقتصادی ، تولیدی، توزیعی وعمرانی

 

در سایت مرجع تخصصی دانش مسایل روز

 

www.daneshmasael.com

 

جوابی بنویسید