آخرین خبرها
خانه / كنكورمديريت اجرايي / اولویت بندی دانشگاه های مدیریت اجرایی و شهری

اولویت بندی دانشگاه های مدیریت اجرایی و شهری

 

اولویت بندی دانشگاه های مدیریت اجرایی و شهری

باتوجه به تجارب مشاوره ای و بررسی های پنج ساله ، اولویت انتخاب رشته باتوجه به شرایط و وضعیت دانشگاه ها از نظر من به ترتیب زیر می باشد:

تهران. کیفیت درجه اول:

 تهران  روز

 بهشتی

 علامه روز

علم وصنعت(فقط مرد) روز

تهران  شب

علامه شب

علم وصنعت(فقط مرد) شب

تهران (پردیس قم) روز

تهران (پردیس قم) شب

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

غیر انتفاعی سازمان مدیریت صنعتی

 

مجازی دانشگاه تهران پیام نور تهران (فقط برای تهرانی ها توصیه می شود. برای بقیه شهرستانها اولویت دارند)

شهرستان.:

فردوسی مشهد

سمنان

مازندران

یزد

 شهرستان. کیفیت درجه دوم:

کرمان،

بندر عباس

دانشگاه بوعلی سینا همدان

کاشان،

پیام نور ها : بستگی به شهر شما دارد و خیلی بایکدیگر تفاوتی ندارند

     توجه: ابتدا پیام نورهای عادی و سپس پیام نورهای مجازی بزنید

پردیس خودگردان ها : برند و اسامی نسبتا خوبی دارند. مثلا اکثر اساتید پردیس البرز اساتید دانشگاه های تهران هستند. توجه کنید بر روی مدرک نوشته می شود اما برای خارج رفتن مشکلی ندارند و از نظر دانشگاه های خارجی تفاوتی بین مدرک عادی و پردیس یک دانشگاه نمی دهند

یک نظر

جوابی بنویسید